Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

ՆՀԲՀ - Հատոր 8, No. 2, 2014

pdf-icon

Աղաջանովա Ե.Մ., Ալաբերքյան Գ.Ա.
ԷՄԲՐԻՈՆԱԼ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՅԱՏՈՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՆԹԱՍՏԱ–ՄՈՔ­­ՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆԵՐԱԶԱՏԻՉ ԱՊԱՐԱՏԻ ՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎՐԱ ՍՏՐԵՊՏՈԶՈՏՈՑԻՆՈՎ ԽԹԱՆՎԱԾ ՇԱՔԱՐԱԽՏԻ ՄՈԴԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

pdf-icon

Տարասովա Ի.Վ., Մարկեվիչ Վ.Է., Կասյան Ս.Ն., Պետրաշենկո Վ.Ա., Պոգորելոո Մ.Վ., Ռեդկո Ե.Կ.
ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԻԿՐՈԷԼԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒ–ԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԷՔՍՊԵՐԵՄԵՆՏԱԼ ՀԻՊՈԿՍԻԱՅԻ ՏԱՐԲԵՐ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

pdf-icon

Մինասյան Հ.Ա., Ուռումյան Ս.Ա., Մխիթարյան Դ.Ս.
ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

pdf-icon

Շալիմովա Ա.Ս.
2-ՐԴ ՏԻՊԻ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՐԸ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԵՎ ՍՐՏԻ ՌԵՄՈԴՈՒԼԱՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ

pdf-icon

Իսաեվա Ա.Ս.
ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄՈՏ ԲԻՍՈՊՐՈԼՈԼԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԺՎԱՐ ԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

pdf-icon

Մալայան Ե.Ա.,Վանյան Լ.Մ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ CROSS-LINKING-Ը ՈՐՊԵՍ ՍԿՍՎՈՂ ԿԵՐԱՏՈԿՈՆՈՒՍԻ ԲՈՒԺՄԱՆ, ԿԵՐԱՏՈԿՈՆՈՒՍՈՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԻ ԻՋԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

pdf-icon

Գալստյան Հ.Մ.
ԼԵՐԴԱԽՈՏԻ (ՄԱՐԻԱՄԱԽՈՏ ԳՈՐՇ-TEUCRIUM POLIUM L.) ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՆ ՖԻՏՈԷՍՏՐՈԳԵՆՆԵՐՈՎ՝ ՖԵՆԻԼՊՐՈՊԱՆՈԻԴԱՅԻՆԵՎ ՖԼԱՎՈՆՈԻԴԱՅԻՆ ԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐՈՎ

pdf-icon

Սաթիբալդիեվա Ա.
ՂԸՐՂԶՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄԱՎՈՐ, ԱՆՎԱՐՁԱՀԱՏՈՒՅՑ ԱՐՅԱՆ ԴՈՆՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

pdf-icon

Դունամալյան Ռ.Ա.
ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ

 

Find us on Facebook