Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

Մեր ռեկտորները

Հակոբ Գարեգինի Հովհաննիսյան
(1930-1936 թթ.)

Արամ Սերգեյի Շահվերդյան (1936-1937 թթ.)

Արտաշես Ալեքսանդրի
Մելիք-Ադամյան
1937 թ.

Եգոր Միրզոյի Հարությունյան (1937 թթ.-1938 թթ.)

Եղիշե Թադևոսի
Շեկ-Հովսեփյան
1938 թ.

Վերգինե Գևորգի Միքաելյան (1938-1943 թթ.)

Գևորգ Հարությունի Ղևոնդյան
(1943-1944 թթ. 1951-1958 թթ.)

Ռուբեն Նիկիտի Գյանջեցյան
(1944-1945 թթ.)

Ներսես Բաբայի Հակոբյան (1945-1949 թթ.)

Գարեգին Հակոբի Աղբալյան (1949-1951 թթ.)

Լևոն Ասատուրի Հարությունյան (1958-1960 թթ.)

Սուրեն Մկրտչի Գալստյան
(1960-1962 1969-1971 թթ.)

Սոկրատ Ստեփանի Հովհաննիսյան
(1962-1966 թթ.)

Ռաֆայել Պարույրի Ստամբոլցյան
(1966-1968 թթ.)

Գաբրիել Սամսոնի Խաչատրյան
(1968-1969 թթ.)

Էմիլ Սամսոնի Գաբրիելյան
(1971-1975 թթ.)

Վիլեն Արմենի Աստվածատրյան
(1975-1987 թթ.)

Վիլեն Պարույրի Հակոբյան
(1987-2006 թթ.)

Գոհար Պետրոսի Քյալյան
(2006-2011թթ.)

Դերենիկ Հրանտի Դումանյան
(2011-2012թթ.)

Միքայել Զաքարի Նարիմանյան
(2012-2016թթ.)

Մուրադյան Արմեն Աբգարի
2016 թ.-ից

 

Find us on Facebook